Vaivakawn Zohnuai chhevel-a in sa mek leh sa turte tana hriattur